متن كامل سخنان تراب حق شناس در رابطه با ۶۰ سال مقاومت در فلسطين (فایل صوتی)

چهارشنبه ، ۲۱ فروردين ۱۳۸۷؛ ۰۹ آوریل ۲۰۰۸

چاپ

رادیو صدای نو-استرالیا: متن كامل سخنان تراب حق شناس


در رابطه با ۶۰ سال مقاومت در فلسطين