انتشارات انديشه و پيکار
ابه د بونافينى

در همبستگى با مادران ايران

همبستگى مادران ميدان مه در آرژانتين با مادران عزادار در ايران

۱۳۸۸/۱۲/۱۴
۲۰۱۰/۰۳/۰۵
فراز ساوجى

شكلى متعالى از مبارزه با سانسور

منتشر شده در آرش شماره ۱۰۳، مرداد ۸۸ ـ اوت ۲۰۰۹

۱۳۸۸/۰۹/۰۷
۲۰۰۹/۱۱/۲۸
بهرام قديمی

اخبار و چشم اندازهايى گوناگون از عرصهء جهانى نبرد با سرمايه دارى:

مصاحبه با خاكوبو سيلوا و گلوريا آرناس
از بنيانگذاران ارتش انقلابى خلق شورشگر- ERPI

۱۳۸۸/۰۹/۰۲
۱۳۸۸ /۰۹/۰۲
بهرام قديمی تظاهرات عظيم كارگران صنعت برق مكزيك عليه فرمان رىٔيس جمهور
گزارش و بررسى يك تظاهرات
۱۳۸۸/۰۸/۲۸
۲۰۰۹/۱۱/۱۹
بهرام قديمی تظاهرات عظيم كارگران صنعت برق مكزيك عليه فرمان رىٔيس جمهور
گزارش و بررسى يك تظاهرات
۱۳۸۸/۰۷/۲۷
۲۰۰۹/۱۰/۱۹
منتظر الزيدى

گل من به بوش متجاوز
داستان كفش من

ترجمه بهروز عارفى

۱۳۸۸/۰۷/۲۰
۲۰۰۹/۱۰/۱۲
كانون نويسندگان ايران

بيانيه ى‌كانون نويسندگان ايران
درباره‌ى خواست معرفى و مجازات مسببان كشتارهاى اخير

۱۳۸۸/۰۵/۱۱
۲۰۰۹/۰۸/۰۲
فواد شمس

"بچه هاى اعماق" واقعى
طبقه كارگر ايران در كجاى اين جنبش ايستاده است؟

۱۳۸۸/۰۵/۱۱
۲۰۰۹/۰۸/۰۲
عليرضا ثقفى خراسانى

جنبش مردمى و جناح‌هاى مختلف حكومت

۱۳۸۸/۰۵/۰۹
۲۰۰۹/۰۷/۳۱
ندای سرخ

پيام نداى سرخ شماره يك

۱۳۸۸/۰۵/۰۱
۲۰۰۹/۰۷/۲۳
كميته بين المللی علیه اعدام

ليست شهدای شناسايی شده اعتراضات انتخاباتی به ۶۶ نفر رسيد
اسامی شهدای شناسايی شده اخير

به روز شده : جمعه ١٧ جولای ٢٠٠٩

۱۳۸۸/۰۵/۰۱
۲۰۰۹/۰۷/۲۳
بيانيه

پشتيبانى از جنبش مردمى در ايران:
بيانيهء جريان ماركسيست انقلابى (ونزوئلا)
در پاسخ به اظهارات اخير هوگوچاوز و تبريك او به احمدى نژاد

ترجمهء بهزاد مالكى

۱۳۸۸/۰۴/۲۴
۲۰۰۹/۰۷/۱۳
بيانيه

بيانيه انجمن مبارزه با شكنجه و معافيت از مجازات - مكزيك
در رابطه با سركوب جنبش هاى اعتراضى در ايران

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad- CCTI

۱۳۸۸/۰۴/۲۲
۲۰۰۹/۰۷/۱۳
بيانيه

دو گزارش از تهران:
۱۸ تير انقلاب- وليعصر- هفت‌تير- كارگر

۱۳۸۸/۰۴/۱۸
۲۰۰۹/۰۷/۰۹
بيانيه

بيانيه شماره ۳ كانون مدافعان حقوق كارگر در مورد وقايع اخير

۱۳۸۸/۰۴/۱۸
۲۰۰۹/۰۷/۰۹
اطلاعيه

به مناسبت اول ماه مه
پاسخِ به بحران اقتصادى جهان و حكومت هاى سرمايه دارى
ريشه كن كردن نظام سرمايه دارى است!

جمعى از كمونيست هاى ايران (آذرخش)

۱۳۸۸/۰۲/۱۰
۲۰۰۹/۰۴/۳۰
گزارش

بايكوت محصولات اسرائيلى:
پاسخى مردمى و در دسترس همگان به نيرويى متجاوز و معاف از مجازات

انتشار همزمان در سايتهاى «راه كارگر» و «انديشه و پيكار»

۱۳۸۷/۱۲/۲۸
۲۰۰۹/۰۳/۱۸
روابط عمومى كانون مدافعان حقوق كارگر

اطلاع رسانى كانون مدافعان حقوق كارگر
و بعضى مسايل پيش روى جنبش كارگرى

۱۳۸۷/۱۱/۱۱
۲۰۰۹/۰۱/۳۰
نادرساده

كارگران ايران و تركيه گامى به پيش !

۱۳۷۸/۰۳/۳۰
۲۰۰۸/۰۶/۱۹
بهزاد مالكى

آيا واشنگتن درحال از دست دادن آمريكاى لاتين است؟

۱۳۷۸/۰۳/۳۰
۲۰۰۸/۰۶/۱۹
اخبار کارگری

اخبار كوتاه كارگرى

۱۳۸۶/۱۲/۰۴
۲۰۰۸/۰۲/۲۴
گزارش

اوين و شب يلدا

سايت كميتهء پى جويى آزادى دانشجويان دربند
و نيز در وبلاگ دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب

۱۳۸۶/۱۰/۰۲
۲۰۰۷/۱۲/۲۳
گزارش

يك ابتكار مبارزاتى كم نظير در پاريس

۱۳۸۶/۱۰/۰۲
۲۰۰۷/۱۲/۲۳
گزارش

گل را مى توان به حبس كشيد، اما بويش را نه!

گزارش ارسالى براى نشريه دانشجويى بذر

۱۳۸۶/۰۷/۰۲
۲۰۰۷/۱۰/۲۴
پاتريس كلود

مطالبى خواندنى دربارهء عراق جهت اطلاع ـ ۲
هفت تير كش هاى آمريكايى در بغداد

لوموند، ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۷
ترجمه بهروز عارفى

۱۳۸۶/۰۷/۲۴
۲۰۰۷/۱۰/۱۷
*

مطالبى خواندنى دربارهء عراق جهت اطلاع ـ ۱
مقاومت در عراق به يك جنبش مردمى بدل شده است

روزنامهء Junge Welt چاپ آلمان ۱۸ اوت ۲۰۰۷

۱۳۸۶/۰۷/۲۴
۲۰۰۷/۱۰/۱۷
بهرام قديمى

به مناسبت سالگشت کشتارهای جمعی دههء شصت در ایران

مصاحبه با لوسيا گارسيا

يکی از بنيانگذاران کانون فرزندان ناپديدشدگان در آرژانتين

مصاحبه با آدريان كرامپوتيچ

از اعضاى بنيانگذار حزب انقلابى كارگران- ارتش انقلابى خلق- آرژانتين

۱۳۸۶/۰۷/۲۲
۲۰۰۷/۱۰/۱۴
نير حسون

زندگى فلسطينى ها
درست مثل زندگى شيليايى ها زير چكمه هاى پينوشه است

هاآرتز ۱۲ فوريه ۲۰۰۷
ترجمهء مصطفى ناصر

۱۳۸۶/۰۷/۲۰
۲۰۰۷/۱۰/۱۲
کارلوس فاسیو

يازدهء سپتامبرى ديگر

از حافظه و شورشگری

ترجمهء بهرام قديمى

سالهاى سياه تروريسم دولتى در شيلى و...

مصاحبه لوموند ۲ با روزنامه نگار آمريكایى،
جان دينگز،نويسندهء كتاب «سالهاى كندور»

۱۳۸۶/۰۷/۱۱
۲۰۰۷/۱۰/۰۳
رائول ونه‌گم

زنده باد اوآخاكا

۱۳۸۶/۰۷/۱۱
۲۰۰۷/۱۰/۰۳
-

«گم شدن» ۱۹۰ هزار تفنگ در عراق!
جايزهء بزرگ:
وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) در جستجوى ۱۹۰ هزار تفنگى ست كه در عراق گم كرده است

۱۳۸۶/۰۷/۱۱
۲۰۰۷/۱۰/۰۳
گزارش

گزارش تظاهرات در سيدنی - استراليا عليه نشست آپک APEC و حضور بوش در آن

کميته همبستگی با کارگران ايران _ استراليا

۱۳۸۶/۰۶/۱۹
۲۰۰۷/۰۹/۱۰
اطلاعيه

بيانيه "انجمن فرهنگيان آزاد" در محکوميت انحلال کانون صنفی معلمان کرمانشاه

انجمن فرهنگيان آزاد
۱۸شهريور۱۳۸۶

۱۳۸۶/۰۶/۱۹
۲۰۰۷/۰۹/۱۰
شورای هماهنگی...

وقتی روسای کانون صنفی دربند هستند وظيفه ماست که اطلاع رسانی کنيم

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان سراسر کشور
منبع: گچ و دل فرهنگيان

۱۳۸۶/۰۲/۱۰
۲۰۰۷/۰۴/۳۰
مصطفی ناصر تظاهرات عليه گروه ۲۰ در ملبورن – استراليا
۱۳۸۵/۰۹/۰۱
۲۰۰۶/۱۱/۲۲

بهرام قديمی

گزارشی از
فوروم جهانی:
نفت، حقوق بشر و جبران خسارت
و
مجمع عمومی «ديدبانان نفت» Oilwach
(۲۰ تا ۲۲ اکتبر ۲۰۰۶ - شهر کوکو، اکوادر - آمريکای لاتين)


۱۳۸۵/۰۷/۱۸
۲۰۰۶/۱۱/۰۹
اطلاعيه

فراخوان:
کنفرانس بين المللی در راه برچيدن پايگاه های نظامی خارجی
از ۵ تا ۹ مارس ۲۰۰۷ - اکوادور

www.no-bases.net

۱۳۸۵/۰۷/۱۸
۲۰۰۶/۱۱/۰۹
اطلاعيه

يکبار ديگر کارگران کتک خوردند.
در مورد کارگران فرش البرز بابلسر

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۳۸۵/۰۷/۱۱
۲۰۰۶/۱۰/۰۳
اطلاعيه

به ياران خود کمک کنيم

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۳۸۵/۰۵/۱۷
۲۰۰۶/۰۹/۰۸
-

بيانيهء گروه وسيعی از نويسندگان و هنرمندان جهانی
در همبستگی با مردم لبنان و فلسطين

۱۲ اوت ۲۰۰۶

۱۳۸۵/۰۶/۱۶
۲۰۰۶/۰۹/۰۷
-

در همبستگی با مردم فلسطين و لبنان
در برابر تجاوزهای اسرائيل، بيطرفی محال است

همين بيانيه به انگليسی

۱۳۸۵/۰۵/۲۶
۲۰۰۶/۰۸/۱۷
راديو صدای نو مصاحبه با تراب حق شناس
در مورد بحران کنونی خاور ميانه

۲۵ ژوئيهء ۲۰۰۶ (راديو صدای نو، سيدنی استراليا)

۱۳۸۵/۰۵/۰۷
۲۰۰۶/۰۷/۲۹
راديو صدای نو مصاحبه با نيما رها
(ساکن بيروت)
در مورد وضعيت بيروت و ساير مناطق لبنان ه

۲۵ ژوئيهء ۲۰۰۶ (راديو صدای نو، سيدنی استراليا)

۱۳۸۵/۰۵/۰۷
۲۰۰۶/۰۷/۲۹
سايت العرب

اسرائيل اسير منطق زور

۲۰ ژوئيه ۲۰۰۶
ترجمهء مصطفی ناصر

۱۳۸۵/۰۵/۰۷
۲۰۰۶/۰۷/۲۹
اومانيته ديمانش

مصاحبه با ژيلبر آشکار
حوادث خونبار خاورميانه: علل و پيآمدها

از هفته نامهء «اومانيته ديمانش» نزديک به حزب کمونيست فرانسه، ۲۷ ژوئيه ۲۰۰۶
ترجمه بهروز عارفی

۱۳۸۵/۰۵/۰۷
۲۰۰۶/۰۷/۲۹
پائولا ميرندا

مصاحبه با ژيلبر آشکار
تهاجم دوجانبهء اسرائيل به لبنان و فلسطين

روزنامه ايتاليايی ليبراسيون
ترجمهء مصطفی ناصر

۱۳۸۵/۰۵/۰۷
۲۰۰۶/۰۷/۲۹
اطلاعيه

شکايت اتحاديه های جهانی به سازمان ملل درخصوص سرکوب کارگران در ايران ششم
بروکسل ۲۵ ژوئيه ۲۰۰۶

ترجمه و تکثير: اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران

۱۳۸۵/۰۵/۰۷
۲۰۰۶/۰۷/۲۹
اطلاعيه

در جستجوی فرشته عدالت؟
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۳۸۵/۰۲/۲۵
۲۰۰۶/۰۵/۱۵
فراخوان کارزار جهانی همبستگی با کارگران سراميک زنون در نئوکن - آرژانتين
زنون چهار سال تحت کنترل کارگری!
۱۳۸۵/۰۲/۰۶
۲۰۰۶/۰۴/۲۶
بهرام قديمی گزارش:
به مناسبت برگزاری چهارمين فوروم بين المللی آب در مکزيک
۱۳۸۵/۰۱/۰۸
۲۰۰۶/۰۳/۲۸

عکس

زخم گشودهء آرژانتين بازهم زبان می گشايد.
چند صحنه از تظاهرات روز شنبه ۲۵ مارس ۲۰۰۶ در بوئنوس آيرس

۱۳۸۵/۰۱/۰۷
۲۰۰۶/۰۳/۲۷
عکس پاکستان ديگری ممکن است:
تظاهرات اتحاديه های کارگری در لاهور
۱۳۸۵/۰۱/۰۴
۲۰۰۶/۰۳/۲۴
عکس عليه اشغال عراق، عليه حمله به ايران!
تظاهرات روز ۱۸ مارس در لندن
۱۳۸۵/۰۱/۰۴
۲۰۰۶/۰۳/۲۴
فيلم ۱۸ تير ياد آوری... ۱۳۸۵/۰۱/۰۴
۲۰۰۶/۰۳/۲۴
راديو برابری مصاحبه با بهرام قديمی
تحولات اخير در آمريکای لاتين و اعتلای نيروهای چپ
۱۳۸۴/۱۲/۰۸
۲۰۰۶/۰۲/۲۷
سايت البصره ابو غريب: دمکراسی آمريکائی برای خاورميانهء بزرگ! ۱۳۸۴/۱۱/۲۸
۲۰۰۶/۰۲/۱۷
اطلاعيه

اعلام اعتصاب برای آزادی آقای منصور اسانلو و انعقاد پيمان دسته جمعی ششم

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۳۸۴/۱۱/۱۸
۲۰۰۶/۰۲/۰۷
اطلاعيه

خطاب به تمام سنديکاهای فرانسه شرکت کننده در آکسيون ٧ فوريه!
هيئت مديره سنديکای شرکت واحد توبوس‌رانی تهران و حومه !
روابط عمومی

۱۳۸۴/۱۱/۱۸
۲۰۰۶/۰۲/۰۷
بهروز عارفی انفجار خشم جوانان در حومه های پاريس
شورشی بی دليل؟
۱۳۸۴/۱۱/۱۷
۲۰۰۶/۰۲/۰۶
خورگه مارتین نخستين «گردهمآيی مؤسسات تحت کنترل کارگری آمريکای لاتين»

ترجمه ی بهزاد مالکی

۱۳۸۴/۱۱/۱۷
۲۰۰۶/۰۲/۰۶
ميکيس تئودوراکيس قهرمانان همتراز جنايتکاران

ترجمهء اميد مهری

۱۳۸۴/۱۰/۱۴
۲۰۰۶/۰۱/۰۴

بهرام قديمی

وقتی کارگران کارخانه را کنترل می کنند‮...‬
مصاحبه با چهار تن از کارگران کارخانهء سرامیک زانون در نئوکِن‮- ‬آرژانتین

۱۳۸۴/۰۹/۲۴
۲۰۰۵/۱۲/۱۵
اطلاعيه از: کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری در ايران
به: سازمان جهانی کار و همه سازمانهای کارگری در سراسر جهان
موضوع:
جلب توجه و رسيدگی به نقض گسترده حقوق پايه ای کارگران در ايران
۱/۹/۱۳۸۴

ترجمهء همين متن به زبان فرانسه

١٣٨٤/٠٩/١٠
٢٠٠٥/١٢/٠١

فليستاس ترويه
بهرام قديمی

نمونه ای از اشغال کارخانه و مديريت کارگری
مصاحبه با يوری فرنندِز
از رهبران کارگران لباسدوزی بروکمن ــ آرژانتين
۱۳۸۴/۰۹/۰۹
۲۰۰۵/۱۱/۳۰
مصاحبه

بيستمين سال تأسيس جنبش دهقانان بدون زمين
«استقلال عمل خود را در برابر لولا حفظ کنيم»

مصاحبهء اومانيته با خوانو پدرو استديل، مؤسس جنبش دهقانان بدون زمين
ترجمه ی بهزاد مالکی

۱۳۸۴/۰۲/۱۶
۲۰۰۵/۰۵/۰۶

فرزانه جعفر زاده

گزارشی زنده از يکی از بازمانده گان فاجعه بم  

سعيد فرزانه

به بهانه چهلمين روز کشتار کارگران شهر بابک  

پاتريس دوبير

آمريکا و کشتاری بدتر از «مای لای» در ويتنام  

 

متن يک سخنرانی در بزرگداشت پوينده و مختاری
در جمع دانشجويان دانشگاه خواجه نصير طوسی
۲۰ بهمن ۱۳۸۱
۹ فوريه ۲۰۰۳

بهرام قديمی

مصاحبه با رامون پَچِه کو
سکرتر روابط بين المللی سنديکای مکزيکی برقکاران
۲۰ بهمن۱۳۸۱
۹ فوريه ۲۰۰۳

 

تعهد مقاومت، به نام ما نه ۱۰ دی ۱۳۸۱
۱ ژانويه ۲۰۰۳

هانا بادوک

مرگ کودکان گرسنه آرژانتين را به لرزه در آورده است ۱۲ آذر ۱۳۸۱
۳ دسامبر ۲۰۰۲

ندای وجدان:

به نام ما نه! ۲ آبان ۱۳۸۱
۲۴ اکتبر ۲۰۰۲

مصاحبه با سمير امين و ميکائل هاردت

فرسايش نظام سرمايه داری

ترجمه مصطفی ناصر

۲۸ مرداد ۱۳۸۱
۱۹ آگوست ۲۰۰۲

نديم گورسل

مردن از گرسنگی برای نمردن از تنهايی
اعتصاب غذايی مرگبار در زندانهای ترکيه
۱۰ فروردين ۱۳۸۱
۳۰ مارس ۲۰۰۲

فراخوان

جانبداری از صلحی عادلانه در خاور ميانه ۲۷ اسفند ۱۳۸۰
۱۸ مارس ۲۰۰۲

مصاحبه با
تونی نگری

جنبش «ضد جهانی شدن ليبرالی»
محدود به اعتراض باقی نخواهد ماند

ترجمه بهزاد مشيری

۲۷ بهمن ۱۳۸۰
۱۶ فوريه ۲۰۰۲

فرای بتو و ميکائل لووی

آنتی داوُس
فوروم اجتماعی جهانی در پورتره الگره

ترجمه مونا پرهيزکار

۱۳ بهمن ۱۳۸۰
۲ فوريه ۲۰۰۲

فليستاس ترويه
بهرام قديمی

مصاحبه با رکل گوتيرز
از بنيانگذاران ارتش چريکی توپاخ کاناری - بوليوی
۹ بهمن ۱۳۸۰
۲۹ ژانويه ۲۰۰۲

فليستاس ترويه
بهرام قديمی

مبارزات حلبی آبادها در آرژانتين
و مصاحبه با لوتيز آنخل دِ البا
۲۷ دی ۱۳۸۰
۱۷ ژانويه ۲۰۰۲

کارلوس گابتا

بحران همه جانبه در آرژانتين ۲۷ دی ۱۳۸۰
۱۷ ژانويه ۲۰۰۲

فليستاس ترويه
بهرام قديمی

مصاحبه با ابه پاستور دِ بوتافينی
رئيس کانون مادران ميدان مه و مادر سه فرزند ناپديد شده
۲۷ دی ۱۳۸۰
۱۷ ژانويه ۲۰۰۲

بهروز افشين

نامه ای از يک دوست / فريادی از سرِ درد
فلسطين: زندگی، نه! مرگ در زير آتش!
۲۶ دی ۱۳۸۰
۱۶ ژانويه ۲۰۰۲

سمير امين

کنگره جهانی عليه نژادپرستی (در دوربان - آفريقای جنوبی) ۴ آذر ۱۳۸۰
۲۵ نوامبر ۲۰۰۱

فليستاس ترويه
بهرام قديمی

مصاحبه با روزاريو اييرا
مفقود الاثر کردن مخالفان در مکزيک و مبارزه مادران با آن
۷ مهر ۱۳۸۰
۲۹ سپتامبر ۲۰۰۱

سوزان ژرژ

جنوا و خشونت
امپراتوری حمله می کند

ترجمه مرتضی ملک محمدی‬

۳۱ شهريور ۱۳۸۰
۲۲ سپتامبر ۲۰۰۱

ريکا دو پترلا

آئين انحراف ناپذير

ترجمه مرتضی ملک محمدی

۳۱ شهريور ۱۳۸۰
۲۲ سپتامبر ۲۰۰۱

 

مصاحبه با کريستف آگيتون پس از تظاهرات جنوا (ايتاليا) ۳۱ شهريور ۱۳۸۰
۲۲ سپتامبر ۲۰۰۱

 

گزارش و تفسيری از سرکوب تظاهرات در گوته بورگ در سوئد:
تظاهرات وسيع شهروندان اروپا و آمريکا عليه «جهانی شدن»

ترجمه مصطفی ناصر

۱۸ مرداد ۱۳۸۰
۹ آگوست ۲۰۰۱

مصطفی ناصر

تظاهرات گوته بورگ نيز جلوه ای از:
مصاف طبقاتی در عرصه جهانی ‬
۱۶ مرداد ۱۳۸۰
۷ آگوست ۲۰۰۱

 

منشور اصول فوروم اجتماعی جهان

ترجمه شهره مدائن

۱۶ تير ۱۳۸۰
۸ ژوئيه ۲۰۰۱

مصطفی ناصر

اَتَک جنبش عليه نئوليبراليسم ۱۸ خرداد ۱۳۸۰
۸ ژوئيه ۲۰۰۱

اَتَک

بيانيه برای کنترل دموکراتيک بازارهای بين المللی

ترجمه اصغر ايزدی

۸ ارديبهشت ۱۳۸۰
۲۸ آوريل ۲۰۰۱

نوام چامسکی

ابزارها و ديکتاتورها

ترجمه شهلا فريد

۸ ارديبهشت ۱۳۸۰
۲۸ آوريل ۲۰۰۱

 

يک به صفر به نفع داوس

ترجمه اصغر ايزدی

۸ ارديبهشت ۱۳۸۰
۲۸ آوريل ۲۰۰۱

ايگناسيو رامونه

پورتو آگره

ترجمه اصغر ايزدی

۶ ارديبهشت ۱۳۸۰
۲۶ آوريل ۲۰۰۱

اِلِمار سه سيمبرا

مصاحبه با اِلِمار سه سيمبرا،
عضو کميسون روابط بين المللی «جنبش کارگران روستايی بدون زمين»
۲ اسفند ۱۳۷۹
۲۰ فوريه۲۰۰۱