دو ترانه سرای یهودی

جمعه ، ۲۶ شهریور ۱۳۸۹؛ ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰

چاپ

دو ترانه سرای یهودی و آهنگی که برای فلسطین و کودکان فلسطین ساخته و اجرا کرده اند