از انجمن همبستگی سوسیالیستی با کارگران در ایران


 

زیاد_مدوخ11.jpeg

پیغامی‌هایی از دوستی در غزه (زیاد مدوخ) که‌ هرگاه امکانش را داشته باشد به بیرون می‌فرستد: (پیغام‌ها به روز می‌شوند)

26 فوریه 2024

شمال غزه از گرسنگی جان می‌دهد!

قحطی واقعی در غزه در جریان است.

جمعیت غیرنظامی در شهر غزه و شمال این نوار از کمبود شدید مواد و محصولات غذایی رنج می‌برد.

هنوز بیش از ۴۰۰ هزار نفر در این ناحیه مانده‌اند و در حال جان‌دادن از گرسنگی هستند.

پس از پنج ماه بمباران شدید و بسته شدن کامل تمام گذرگاه‌هایی که نوار غزه را به جهان خارج متصل می‌کند، دیگر هیچ چیز در بازارهای غزه وجود ندارد.

کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به شمال نوار غزه وارد نمی‌شود؛

هیچ سازمان بین‌المللی یا انجمن محلی به داد این غیرنظامیانی که به حال خود رها شده‌اند نمی‌رسد و دنیای رسمی که هم‌دست اسرائیل است هیچ مسئولیتی در جهت مراقبت از این مردم به‌عهده نمی‌گیرد.

غزه می‌میرد، غزه را، مردم غزه را نجات دهید!

با این کار بشریت و همچنین انسانیت خود را نجات می‌دهید.

زیاد مدوخ از غزه

26 فوریه 2024

 

https://peykarandeesh.org/index.php/rubriques/palestine/1508-2023-10-20-21-45-34 

 .. ولی انقلابهای پرولتری ... مدام از خود انتقاد می کنند، پی در پی حرکت خود را متوقف می سازند و به آنچه که انجام یافته به نظر می رسد باز می گردند تا بار دیگر آن را از سر بگیرند، خصلت نیم بند و جوانب ضعف و فقر تلاشهای اولیه خود را بی رحمانه به باد استهزا می گیرند، دشمن خود را گویی فقط برای آن بر زمین می کوبند که از زمین نیروی تازه بگیرد و بار دیگر غول آسا علیه آنها قد برافرازد... مارکس، هجدهم برومر

Back to Top