بزرگ بود


و از اهالی امروز بود


و با تمام افق های باز نسبت داشت


و لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید


هر سال هم‌زمان با روزجهانی زن، خاطره‌ی هزاران زن مبارز درخشان‌تر از همیشه به یاد می‌آید تا فراموش نکنیم ۸ مارس روز جهانی زنانی‌ست که زنجیرها را پاره خواهند کرد. اما در این میان خاطره یکی از ایشان بیش از دیگران این هم‌زمانی را به یاد می‌آورد. رفیقی که حتی مرگش اشارتی‌است به مبارزه‌ای دیگر​.
۸ مارس رسید و ما باز می خواهیم از رفیقی خستگی‌ناپذیر و انقلابی؛ آشنای توده­ها و چهره­ا­ی که برای دشمن ناشناس ماند یاد کنیم، اما نمی­دانیم از کجا باید شروع کنیم! از زندگیش؟ که چیزِ زیادی نمی­دانیم! از مبارزاتش؟ که آسان نیست.
رفیقی که با شهامت و جسارت شورانگیزترین آرزوهای ستمدیدگان را زندگی کرد و طراوت اردوگاه­های فلسطین و بلندای آرمان‌های یک نسل انقلابی و حقانیت مبارزات ستمدیدگان و بی‌قراری زنانِ شورش­گرِ دنیا را صبورانه تصویر کرد.
تصویری شورانگیز که ناشناخته مانده و داستانی درس‌آموز که ناگفته مانده؛ پیمودنِ راه او و پوران ­بودن و پوران­ ساختن کاری­ست که نشده و باید بشود.  
در روزِ مبارزه­ی انترناسیونالیستیِ زنان در جهان، صمیمانه آرزو داشتیم که در کنار شما رفقای گرامی بودیم و بر مزار رفیق پوران، او را به سرخی یاد می­کردیم. در این روز ما در خیابان هستیم و در کنار زنانی که خواهان رهایی و آزادی هستند پوران را یاد می­کنیم. شما را یاد می­کنیم. برای جهانی عاری از مردسالاری و ستم مبارزه می­کنیم. فریاد رهایی بشر را سر می­دهیم.
اطمینان داریم که بدون وجود پوران و پوران­های نوین، خلق جهانی دیگر ناممکن است.
دستان­تان را به­گرمی می­فشاریم.
شهاب – فریبا – همن