تصاویر انتخابی خبرگزاری الجزیره از شرکت زنان در انقلاب مصر

http://www.flickr.com/photos/aljazeeraenglish/sets/72157626073684128/show/