آدرس مزار پوران بازرگان و تراب حق‌شناس در گورستان پرلاشز:


برای رفتن به پرلاشز: مترو خط ۳، ایستگاه گامبتا.

خروجی شماره ۳.

ورودی گامبتا به پرلاشز

Metro Ligne 3. StationGambetta


مزاررفقا پوران بازگان و تراب حق شناس در قطعه ۳۵ قرار دارد.

از در ورودی مستقیم می‌روید تا ساختمان بزرگ Crematorium

Crematorium.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساختمان را که در سمت چپ قرار می گیرد، رد می‌کنید و در اولین خیابان به نام Transversale No2 به سمت چپ وارد می‌شوید. این کوچه را مستقیم ادامه می‌دهید تا به قطعه ۳۵ می‌رسید. 


Transversale.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد از مدتی خیابان به سمت پایین، سرازیزمی‌شود.

حدود صد قدم بعد از سرازیری سمت
 راست یک کوچه باریک است که در قسمت ورودی آن آرامگاه خانوده Famille Guillot  قرار دارد.

Guillot.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

آخر این راه باریک، فقط چند قدم جلوتر در سمت چپ پوران و تراب آرمیده‌اند.
 Akhare-Kucheh.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mazar.jpg

 

 


- - - - - - - - - -

مزار تنی چند از دوستان و رفقای دیگر:


آذر درخشان، پدر فضیلت کلام و... قطعه ۸۵ 
صادق هدایت، غلام حسین ساعدی، محمود همشهری (نماینده سازمان الفتح که در پاریس توسط اسرائیل ترور شد) قطعه ۸۵
، لورا مارکس، پل لافارگ، اوژن پوتیه (سراینده سرود انترناسیونال)، ژان بابتیست کلمان (سراینده ترانه موسم گیلاس)، دیوار کمون پاریس قطعه ، ۷۶
آگوست بلانکی (۱۸۸۱-۱۸۰۵ انقلابی و شورشی فرانسوی) قطعه ۹۱
 ، یلماز گونی (فیلمساز فقید کرد) قطعه ۶.