هفت-تپه.jpg

بهاران خجسته باد!

فرا رسیدن بهار سال ۱۳۹۹ بر شما مبارک باد

نان_کار_آزادی
شادی_رفاه_آبادی
نابود باد استثمار و کار مزدی

 

تماس با ما

اطلاعات:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید آدرس پست الکترونیکی انتشارات اندیشه و پیکار
Andeesheh va Peykar Publications
Postfach 600132
60331 Frankfurt
آدرس پستی انتشارات اندیشه و پیکار
Frankfurter Sparkasse 1822 نام بانک
50050201 کد بانک
DE92 5005 0201 0323 8131 00 IBAN
HELADEF1822 SWIFT-BIC
حساب بانکی انتشارات اندیشه و پیکار

. . .

 

 
 
 

 

 

سرآغاز
«ما تنها آرمان انقلاب و سوسياليسم را - که برای تحقق پيروزمندانهء آن بايد با استفاده از تجارب خونين گذشته راه ها و ابزارها و سلاح های متکامل تری را در اختيار داشت - در نظر داريم. ما به نقد گذشته - نه نفی مطلق و ايدآليستی آن - معتقديم» (از مقدمهء کتاب «از آرمانی که می جوشد» سپتامبر ۸۵).

«... ديگر نمی توان حيات بی دغدغه ای برای چپ تصور کرد. آيا می توان بدون آنکه هر جريان و هرکس در خويشتنِ خويش نگريسته و سهم انحراف خود را که به جريان عظيم بحران می ريزد بکاود، آينده ای تصور نمود؟ چگونه می توان بار ديگر بدون نقدِ ريشه ای آنچه گذشت، آنچه مدتها ست می گذرد و در اشکال گوناگون، سازمان ها و جريانات را در بر گرفته و با هزاران بند در رگ و پوست اين مجموعه جريان داشت و دارد، و در هر برخورد خاصی مسير انديشه و عمل آن را به خود آلوده می سازد، به تکرار دوباره و بازتوليد آنچه رفت پرداخت؟ چگونه می توان از کارگران و زحمتکشانی که جان و مال و زندگی شان را به پای آرمان سوسياليسم ريختند خواست که فراموش کنند و بپذيرند که اصلاً هيچ اتفاقی نيفتاده است و دنيا همان است که بود.
«اين است آن شرايطی که می بايد به عکس خويش منجر شود. اين است آن پتانسيل خفته ای که از عمق شکست، انقلاب را صلا می دهد: انقلاب البته برای دنيای نوين، دنيای سوسياليسم. اما ابتدا برای درک آن، درک مبارزه مان، برای آنکه گام های ما رو به آن دنيای نوين باشد، پذيرش بحران لازم است. پذيرش بحران به مفهوم تاريخی و بين المللی آن و جمع بست آنچه بر ما رفت و آنچه بر ديگران رفت و تعريف راهی که بايد به سوی سوسياليسم پيمود» (انديشه و پيکار شماره ۱، اکتبر ۸۷، ص ۶).
«اميدواريم اين گام ضروری آغازی باشد برای تقويت و بسط کارگاه بين المللی انديشه در راه آزادی-برابری، در راه کمونيسم» (از مقدمهء جلد اول از کتاب «کنگرهء بين المللی مارکس» ۱۹۹۶).
«چپ ايران با همهء تنوع خويش که خواستار آزادی از ستم سرمايه بوده نزديک به يک قرن است که با انديشه های سوسياليستی کما بيش آشنا ست و در راه فهم و ترويج و تبليغ و تطبيق آن تلاش ها کرده ... شايد وقت آن رسيده باشد که اين جريان که ظاهراً در روند حوادث تأثيرش را محدود انگاشته اند خود را به مثابهء يک جريان ريشه دار اجتماعی و فکری يعنی به مثابهء يک سنت بنگرد. جويبارهای سوسياليستی ايران که می توانند با توجه به سرچشمهء تاريخی، خويش را مزدکيان و قرمطيان امروز بنامند، بايد شايستگی آن را در خود بيابند که کثرت گرايی نظری را تجربه کرده سنتی پر قوام و ريشه دار را در عرصهء مارکسيسم پی ريزند» (از مقدمهء جلد دوم از کتاب «کنگرهء بين المللی مارکس» ۱۹۹۸، ص ۶).
باز شدن صفحهء ويژهء انديشه و پيکار روی اينترنت وسيله ای ست که شايد بتواند ما را با همنظران احتمالی مان در هرجا که باشند، به ويژه در ايران، در ارتباط قرار دهد. اين دست ما ست که برای ارائهء پيشنهاد و نظرخواهی و همکاری به سوی کسانی با سوابق مبارزاتی گوناگون دراز شده است، کسانی که حاضر به تسليم در برابر مناسبات ويرانگر جهان سرمايه داری نيستند و نقد و آموزش از تجربهء ۱۵۰ سالهء کمونيسم را در عرصهء نظری و عملی وجههء همت خود قرار داده اند. گنجينهء غنی مبارزات و دستآوردهای جنبش کارگری، سوسياليستی و کمونيستی و کلاً گنجينهء تلاش های عظيم جوامع بشری در راه رهايی از ستم ها و استقرار مناسباتی عادلانه تر مورد احترام ما ست و می تواند - و به نظر ما لازم است - فروتنانه مورد آموزش و سرمشق قرار گيرد، چنانکه هيچيک از دستآوردها و شخصيت ها جنبهء تقدس ندارند و همه را می توان و در صورت لزوم بايد به نقد کشيد.

 

 

 

altجنبش کارگران روستائی بدون زمین MST (برزیل) altاکتوئل مارکس

alt

 «انجمن همبستگی فرانسه ـ فلسطین»ـ
http://www.france-palestine.org

همبستگی صداها برای صلح عادلانه در خاورميانه - اوروفلسطين

alt
ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی  EZLN 

در رابطه با جنبش زاپاتیستی به زبان های مختلف   

The Narco News Bulletin
                                   (اخبار و اطلاعات در مورد آمريکای لاتين
به زبان های انگليسی و  اسپانيائی) 
desinformémonos
از اطلاعات خودمان، دروغ زدایی كنيم                                             
به زبان هاى اسپانيائى، انگليسى، يونانى، آلمانى، پرتقالى، فرانسوى،         ايتاليائى و تسلتال    
 
زنانى ديگر سازمان هشت مارس سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران (کومله)
حزب کمونیست ایران گفت و گوهای زندان نشریه خاوران (سازمان دفاع از زندانیان سیاسی ایران)
چریکهای فدائی خلق ایران حزب کار ایران (توفان) سازمان فدائیان (اقلیت)
کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی فرانکفورت

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
كميتهء مركزى
سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
سازمان چریکهای فدائی خلق سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران اتحادیه کمونیستهای ایران (سربداران)
  کاوشگر  
سیمای سوسیالیسم   بارو (ماهنامه اتحاد سوسیالیستی کارگری)
آذرخش انجمن گلشن صدای زنان
نگاه آرش کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
عصرنو آرشیو سازمان وحدت کمونیستی چشم انداز كارگرى
نشریه نقد نشر بيدار نشر نقطه
مجله هفته (مجله سیاسی و فرهنگی) منجنیق  پراکسیس
نشریه آلترناتیو شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران (نشریه رادیکال ) سایت نقد اقتصاد سیاسی

 

 

SITE EN CONSTRUCTIONS

فیلم مراسم بزرگداشت رفیق تراب حق‌شناس

شامگاهان هشتم و نهم آوریل ۲۰۱۶ در استکهلم

https://www.youtube.com/watch?v=mRfFwZbEXCU

 

بر اساس گزارشی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده ، متوسط هزینه ی زندگی در استان تهران در هر ماه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.


           


                             

از جمع خانوادهء شهدا و زندانیان سازمان پیکار، از جمع وسیعی که داغ قریب ششصد تن از مبارزان وابسته به این سازمان را در دل دارد چهره ای ماندگار غروب کرد. اقدس جناب شخصیتی استوار و نستوه، سی سال پس از شهادت فرزندش شهرام جناب، و پیش از آنکه سقوط رژیم قاتلان را به چشم ببیند و امیدهای زنان و مردان انقلابی و کمونیست برای برپایی دنیایی مبنی بر آزادی ـ برابری جوانه زند و به بار بنشیند، در روز شنبه اول