از فیضیه تا پیکار...

خاطرات و نوشته‌ها

تراب حق‌شناس

Torab-Biography-jeld.jpg

از آرمانی که می‌جوشد...

یادنامه شهدای سازمان مجاهدین م.ل و سازمان پیکار

ویراست دوم با تصحیحات و افزوده‌ها

از_آرمانی9.jpg

 چهل و هشت سال پس از چه‌گوارا

از او و درباره‌ی او

به کوشش تراب حق‌شناس

 Che-Guevara-2015.jpg

مصاحبه با محمدتقی شهرام

فرار از زندان

اوضاع سیاسی ایران و مبارزه مسلحانه

Taghi-Shahram-Mosahebeh-Jeld-.jpg

دفترهای‭ ‬زندان

یادداشت‌ها و تأملات در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران

محمد تقی شهرام

daftarhaye-zendan-taghi-shahram.jpg

چهل‭ ‬مقاله‭ ‬از‭ ‬يهودی‭ ‬تباران‭ ‬ضداستعمار‭ ‬فلسطين

‬با‭ ‬صدها‭ ‬امضاء

به‭ ‬اهتمام‭ ‬تراب‭ ‬حق‌‬شناس‭ ‬و‭ ‬حبيب‭ ‬ساعی

chehl-maghaleh-az-yahuditabaran.jpg

‬آتش‭ ‬و‭ ‬كلام

تاريخچه‌ای‭ ‬از‭ ‬ارتش‭ ‬زاپاتيستی‭ ‬آزاديبخش‭ ‬ملی

‬گلوريا‭ ‬مونيوز

ترجمه بهرام قدیمی

atash-va-kalam.jpg

وضعيت‭ ‬زن‭ ‬در‭ ‬سنت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تحول‭ ‬اسلام

منصور‭ ‬فهمی‭ ‬با‭ ‬مقدمه‭ ‬محمد‭ ‬حربی

ترجمه تراب‭ ‬حق‌شناس‭ ‬و‭ ‬حبيب‭ ‬ساعی

Vaziyate-Zan.dar-Sonnat-va-tahavol.jpg

‬كارل‭ ‬ماركس‭ ‬و‭ ‬بازگشت‭ ‬او

‬نمايشنامه‭ ‬تاريخی‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬پرده

‬هوارد‭ ‬زين

ترجمه تراب‭ ‬حق‌شناس‭ ‬و‭ ‬حبيب‭ ‬ساعی

Karl-Marx-va-Bazgashte-u.jpg

حكايت‌های‭ ‬آنتونيوی‭ ‬پير

معاون‌فرماندهِ‭ ‬شورشی‭ ‬ماركوس

ترجمه بهرام قدیمی

Hekayathaye-Antonioye-Pir.jpg

ماهی سیاه کوچولو

به فارسی و یونانی

صمد بهرنگی

20240530_125849.jpg20240530_125826.jpg

‬شكوه‭ ‬انتفاضه‭ ‬و‭ ‬تنهایی‭ ‬يك‭ ‬ملت:

‬۲۰‭‬ مقاله‭ ‬در‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬آرمان‭ ‬فلسطين

‬نوشته‌ی‭ ‬استادان‭ ‬و‭ ‬روشنفكران‭ ‬فرانسوی

گزينش‭ ‬و‭ ‬ويراستاری:‭ ‬تراب‭ ‬حق‌‬شناس‭ ‬و‭ ‬حبيب‭ ‬ساعی

Shokuhe-ENtefazeh.jpg

نبردى‭ ‬نابرابر

‬گزارشی ازهفت سال‭ ‬زندان

نيما‭ ‬پرورش‭

Nabardi-Nabarabar.jpg

سلمان‭ ‬رشدى‭ ‬و‭ ‬حقيقت‭ ‬در‭ ‬ادبيات

‬صادق‭ ‬جلال‌‬العظم

ترجمه تراب حق‌شناس

Salman-Roshdi.jpg

كنگرهء‭ ‬بين‌‬المللى‭ ‬ماركس:‭ ‬

ماركسيسم‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬صد‭ ‬سال، ‬كارنامه‭ ‬انتقادى‭ ‬و‭ ‬دورنماى‭ ‬آينده

به‭ ‬اهتمام‭ ‬و‭ ‬ويراستارى‭ ‬تراب‭ ‬حق‌‬شناس‭ ‬و‭ ‬حبيب‭ ‬ساعى

congreye-beynolmelaliye-marx-1.jpg

Aufzeichnungen‭ ‬aus‭ ‬dem‭ ‬Gefängnis

‭ ‬Mohsen‭ ‬Fazel

يادداشت‌‬هاى‭ ‬زندان

محسن فاضل

Aufzeichnungen-aus-dem-Gefängnis.jpg

‬فلسفه‭ ‬و‭ ‬ماركسيسم

لوئی آلتوسر

ترجمه ‬ناصر‭ ‬اعتمادى

Falsafeh-va-Marxisem.jpg

گزارش سفری به السالوادور

‬دل‌ها‭ ‬و‭ ‬دست‌‬ها‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬‬صلح

با پیشگفتاری از تراب حق‌شناس

رسول رحیم‌زاده

Delha-va-Dastha-dar-Jang.jpg

گاهنامه‭ ‬انديشه‭ ‬و‭ ‬پيكار

در چهار شماره

Andeesheh-Va-Peykar-2.jpgAndeesheh-Va-Peykar-jejd.jpg

Andeesheh-Va-Peykar-3.jpgAndeesheh-Va-Peykar-4.jpg

بازنده

داستان‭ ‬دستگيرى،‭ ‬شكنجه‭ ‬و‭ ‬تسليم‭ ‬قاسم‭ ‬عابدينى

bazandeh.jpg

‬از‭ ‬بن‌‬بست‭ ‬آقاى‭ ‬رجوى‭ ‬تا‭ ‬فداكارى‭ ‬آقاى‭ ‬ابريشمچى

پوران‭ ‬بازرگان‭ ‬و‭ ‬تراب‭ ‬حق‌شناس

az-bonbaste-rajavi-ta.jpg

از‭ ‬آرمانى‭ ‬كه‭ ‬مى‭ ‬جوشد:‭ ‬

يادداشت‌هاى‭ ‬زندان‭ ‬محسن‭ ‬فاضل

‬و‭ ‬ليست‭ ‬شهداى‭ ‬سازمان‭ ‬پيكار‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬آزادى‭ ‬طبقه‭ ‬كارگر‭ ‬

az-armani-ke-mijushad.jpg

رفرم‭ ‬يا‭ ‬انقلاب؟

ارژنگ‭ ‬رحيم‌‬زاده‭

reform-ya-enghelab.jpg